Meeuw

Brazilianen spreken sommige letters anders uit dan wij, mede afhankelijk van de positie binnen het woord. Zo klinkt het woord ‘hond’ voor Brazilianen hetzelfde als ‘rond’ omdat de letter ‘r’ aan het begin van een woord wordt uitgesproken als ‘h’.

Een ‘l’ aan het einde van een woord lijkt meer op een ‘w’. Een braziliaanse bakker die meel wil bestellen kan het in Nederland knap lastig krijgen:
“Ik wil graag 10 kilo witmeeuw.”
“Ja witmeeuw. En 10 kilo volkorenmeeuw.”
“Nee gewoon in van die honde emmers.”
“Waarom dierenwinkel bellen?”

Advertisement

De kracht van in

Eén klein woordje kan een groot verschil maken. Neem het woordje ‘in’. Laat je het weg dan krijgt de zin “Je kunt in Hilversum ook uitgaan” ineens een bevrijdende betekenis.

Binnen een half uur

“Binnen nu en een half uur”. Wat bedoelt iemand daarmee?

  • Binnen nu en een half uur na het begin van het universum? Onzin want dan zou je terug in de tijd moeten.
  • Binnen nu en een half uur na het begin van de jaartelling? Dat wordt waarschijnlijk ook niet bedoeld, om dezelfde reden.
  • Binnen nu en een half uur na nu? Dat klinkt aannemelijk maar in het Nederlands zeg je dan “Binnen een half uur”.

Het blijft een rare constructie. Laten we het maar houden op “Binnen een half uur”. Dat is nog korter ook.

Zinnen completeren

Welk woord ontbreekt in de volgende uitdrukkingen ? De antwoorden staan onderaan.

Iemand in de …… nemen
Ergens geen …… in zien
Twee …… op een ……
Iets op zijn …… hebben
Zijn …… duur verkopen
Iets voor zijn …… krijgen
Door de …… gaan
Iets in het …… krijgen
Met iets in zijn …… zitten
Een hard …… in iets hebben
Zijn …… onder iets zetten
De …… lichten
Iemand de …… dwars zetten
Iemand op de …… werken
Een en al …… zijn

Antwoorden:

Iemand in de zeik nemen
Ergens geen gat in zien
Twee tieten op een plankje
Iets op zijn lip hebben
Zijn auto duur verkopen
Iets voor zijn fiets krijgen
Door de vloer gaan
Iets in het bed krijgen
Met iets in zijn huis zitten
Een hard lid in iets hebben
Zijn handtekening onder iets zetten
De rode lichten
Iemand de bezem dwars zetten
Iemand op de kast werken
Een en al leuk zijn